LOOP har sammen med KPC designet 10 villaer, som dobbelthuse på Falen i Odense. Vi kalder projektet Folden - et grønt fællesskab. Dobbelthusene er i 1 1/2 etage, grupperet som mindre klynger, der placeres forskudt i landskabet. Der dannes et fælles grønt haverum og landskab, med regnvandshåndtering, der er et bærende rekreativt element i området. dette er et bilfrit område, hvor stier slynger sig gennem området, og kobler adkomst området ved parkeringen sammen med hhv. boliger og udearealer. Boligerne har et stærkt karakteristisk udtryk, rent arkitektonisk, hvor gavlene fremstår markante med deres murede facader og skorstenene / ventilation. De røde tage, facader og belægninger kæder området fint sammen og emmer af robusthed og levedygtighed. Folden er nabo til det engelske kvarter, som er en eftertragtet bydel i Odense, og forpligter til et kvalitetsniveau, og æstetik. Der skabes orangerier til fælles brug, og der etableres private terrasser uden for boligerne, så der er diversitet i ophold og mødesteder.

Sted

Falen, Odense

Bygherre

KPC A/S

Omfang

220 m² boligbebyggelse og landskab

Team

KPC A/S og LOOP Architects A/S

Status

Vundet konkurrence

År

Juli 2020

Model