Intentionen med det nye Thisted Museum er at samle de fire museumsbygninger med en fælles bevægelse af cortenstål og derved skabe et naturligt og oplevelsesrigt flow gennem byrummet. Det nuværende museum og by respekteres ved at koble sig på eksisterende veje og stier, og ved at bevare træer samt ved at udnytte eksisterende karakteristika som fx. facaderne i gadeforløbet. Den nye indgang til museet bliver markant med nutidigt materiale og arkitektonisk formsprog og vil danne et “museumsskilt” i gadebilledet ved at skyde sig ud mellem museumsbygningerne. På museets facade vil der blive skabt arkitektonisk sammenhæng både mellem bygningerne og gaden ved indsættelse af en cortenramme omkring vinduerne. Mellem museumsbygningerne nr. 11 og nr. 15 bliver der skabt en sammenbindende forbindelsesgang - KILEN - i tre niveauer af glas og corten. Første niveau ligger i museumsgården og danner en kolonnade i forlængelse af den nye indgang og foyer samt et overdækket område, som giver plads til udendørs aktivitet. Andet niveau er en indendørs forbindelsesgang med visuel kontakt til museumsgården, mens øverste niveau danner en udendørs forbindelse med et begrønnet espalie samt en udsigt over byen og parken.

Sted

Thisted

Bygherre

Thisted Museum

Omfang

ca. 2000 m² ombygning og tilbyg

Team

LOOP Architects og JAC studios

Status

Igangværende

År

2020

Thisted-Museum-Vinkel-2-FINAL-30-08-2019