Politistationen i Silkeborg er udarbejdet som et tidssvarende byggeri og tilpasset til den geografiske placering på kanten af Silkeborg centrum. I forslaget er der lagt hovedvægt på at designe en bygning, der fuldt ud modsvarer krav og forventninger fra Midt- og Vestjyllands Politi, og samtidig skabe en funktionel og velindrettet arbejdsplads for de mennesker der skal være der hver dag. Forslaget tager afsæt i innovative løsningsmodeller i godt design, uden at gå på kompromis med en totaløkonomisk hensigtsmæssig løsning, der underbygger de forskellige funktioner bedst muligt. Bygningen fremstår med to etager over terræn, og en kælder under terræn. Arkitektonisk arbejdes der med en klar og enkelt rytme i en facadebearbejdning, hvor bygningens ”krop” er muret i teglsten og vinduer er indarbejdet i en fast rytme, så helheden fremstår elegant og afklaret. Materialeholdningen er enkel, elegant og tydelig afstemt. Udadtil fremstår den nye politistation som det kontorhus med moderne arbejdspladser som det er – og samtidig som den sikrede og robuste veldrevne organisation, som med korte interne afstande sikrer effektiviteten og styrker funktionen. Bygningen danner ramme om faste processer, hvor høje krav til sikkerhed og diskretion overfor både arrestanter, forurettede og politiets ansatte er afgørende for, hvor godt den fremtidige nye politistation i Silkeborg vil fungere i dagligdagen. Designet af denne bygningstype er styret ud fra pragmatiske tilgange som flow ude og inde og funktionelt design. Forståelsen for funktionen og dennes præmisser er altafgørende for dette identitetsbærende byggeri – og for at det bliver en velfungerende arbejdsplads.

Sted

Silkeborg

Bygherre

BYGST

Omfang

ca. 2.500 m²

Team

LOOP Architects, KPC, Afry

Status

Konkurrence afsluttet

År

2020

Politistation_interiør_LOOP architectsPolitistation_facade_LOOP architects