SMK Thy

StedDoverodde, Hurup, ThyBygherreA.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaa, Statens Museum for Kunst (SMK) og Thisted KommuneOmfangca. 3.000 m²TeamLOOP Architects, P+P Arkitekter, Skaarup LandskabRolleArkitektStatusKonkurrenceforslagÅr2021

Ambitionen er at skabe et nyt kulturcentrum i Doverodde, hvor natur- og friluftsvejledning, vandsportscenter samt kunstformidling og udstilling fletter ind og ud i hinanden og inspirerer til et nyt formidlingsformat. Et formidlingsformat, hvor arkitekturens og landskabets primære funktioner er at stille fleksible rammer til rådighed for nytænkning, hvor eksperimenterende og uventede situationer kan udfolde sig.

Ankomstbygningen bliver sammenbindingen – og hængslet – mellem den eksisterende købmandsgård samt silo og pakhus, forpladsen, gårdrummet, haven og vandet. Som et hængsel løser den nye ankomstbygning både praktiske og logistiske opgaver, og markerer sig samtidig med en arkitektur, der tydeliggør stedet.

Den nye bygnings udtryk fremstår mere som en ramme og en skærm, end som en decideret bygning, og vil med det enkle arkitektoniske udtryk efterlade rum og plads til de eksisterende bygninger. Historien bliver bygningsmæssigt indrammet, samtidig med at den nye tilførte arkitektur byder velkommen i øjenhøjde.

Ved ankomsten bliver man modtaget af en forplads som strækker sig helt ud til Doveroddevej. Herfra ser man Ankomstbygningen, Købmandsgården, de nye haller og den bagvedliggende have. Ankomstbygningen indrammer det eksisterende spændingsfyldte kig mellem silo og pakhus til fjorden. Man tiltrækkes og ledes ind på gårdspladsen, hvor gårdrummet og fjordens store vidder udfoldes.