Tilst bibliotek

StedTilstBygherreAarhus KommuneOmfangca. 450 m² indretningTeamLOOP ArchitectsRolleArkitektStatusSkitseprojektÅr2021

I samarbejde med medarbejdere på Tilst Bibliotek afsøges det hvordan de eksisterende forhold kan forbedres, så de imødekommer bibliotekets skiftende brug. Tilst Bibliotek er ikke blot et sted, hvor man låner bøger – der er også borgerservice, studiepladser, venteværelse, sted for kreative arrangementer, filmvisninger og nederst i biblioteket holder Lokalhistorisk Museum til. De mange skiftende funktioner og brug kræver fleksible, forskelligartede løsninger, hvor der altid er gode oversigtsforhold og arbejdsforhold for medarbejderne.

Der er i dette indretningsprojekt arbejdet med en række fokuspunkter, hvor der ved hjælp af mindre, målrettede indgreb sikres et godt miljø for medarbejdere såvel som for besøgende. Ved hjælp af farve på gulve og vægge, en blanding mellem bløde og hårde møbler, taktile materialer som træ og stof skabes der ophold, fokus og mulighed for fordybning og kreativitet på Tilst Bibliotek.