Tøjhuset – Garagebygningen

StedTøjhuset, RandersBygherreTækker GroupOmfang1.000 m²TeamLOOP architects og Tækker Rådgivende IngeniørerRolleArkitekt og landskabsarkitektStatusSkitseforslagÅr2015

Vores ideoplæg og projekt tager udgangspunkt i både at renovere vognladen/garagen og designe en ny bygning til boliger. Renoveringsforslaget af vognladen fokuserer på at bevare de historiske kvaliteter ved at renovere og synliggøre de eksisterende facader og porte yderligere.

Bygningen foreslås anvendt til boliger. Den nye bygning harmonerer med den eksisterende vognlade med hensyn til form, højde og proportioner – og repræsenterer på samme tid en nutidig arkitektur i miljørigtige materialer.

Der skabes levende rum mellem de to bygninger ved at give plads til små haver og terrasser til hver bolig. Målet er at skabe fælleskab mellem beboere med liv og en aktivitet i området.