Vores ideoplæg og projekt tager udgangspunkt i både at renovere vognladen/garagen og designe en ny bygning til boliger. Renove­ringsforslaget af vognladen fokuserer på bevare de historiske kvaliteter ved at renovere og synliggøre de eksiste­rende facader og porte yderligere. Bygningen foreslås anvendt til boliger i fremtiden. Den nye bygning harmonerer med den eksisterende vognlade med hensyn til form, højde og proportioner - og repræ­senterer på samme tid en nutidig arkitektur i miljørigtige materialer. Der skabes levende rum mellem de to bygninger ved at give plads til små haver og terrasser til hver bolig. Målet er at skabe fælleskab mellem beboere med liv og en aktivitet i området.

Sted

Tøjhuset, Randers

Bygherre

Tækker Group

Omfang

1.000 m²

Team

LOOP architects og Tækker Rådgivende ingeniører

Status

Lokalplan

År

2015

(X:\T370jhuset, Randers\01 Dokumentation\garage bygning.pdf)(X:\T370jhuset, Randers\01 Dokumentation\garage bygning.pdf)view 01_V2view 02_V2