Hjørnet hvor Valdemarsgade møder Sonnesgade udgjorde et overskudsrum i byen. Kommunens smalle matrikel imellem fortov og mur var blevet et sted, hvor affald samlede sig, og hvor cykler blev efterladt. Med det nye byhus har denne situation ændret sig. Nu bindes Valdemarsgade sammen med Christen Købkes Gade karrébebyggelsen, der videreføres som et slankt byhus i tegl. Et byhus-motiv vi har fundet inspiration til i Valdemarsgade.

Dette projekt imødekommer behovet for kvalitetsboliger og familiehuse i Aarhus midtby, og placerer sig tilmed i en bydel under kraftig udvikling. Sonnesgade kobler sig direkte på de nuværende Godsbanearealer og det kommende Aarhus K. Her markerer kultur, byliv og nye boligarealer, stedet som et område i vækst, der viser sig i områdets mange nye bebyggelser og in-fill projekter. Det er blevet et attraktivt sted at bo - tæt på alle byens fordele, men gemt væk i et roligt hjørne på kanten af midtbyen.

Bebyggelsen tager hensyn til naboerne via sine grønne gårdhaver, der sikrer gode lys- og skyggeforhold på nabogrunden. Den eksisterende gavl, kan bearbejdes, med altaner, vinduer og begrønning, for at skabe et smukt hjørne imellem Valdemarsgade og Sonnesgade.

Sted

Valdemarsgade, Aarhus

Bygherre

Privat

Omfang

250 m²

Team

LOOP Architects

Status

Opført

År

2019