Hjørnet, hvor Valdemarsgade møder Sonnesgade udgør et overskudsrum i byen. Kommunens smalle matrikel imellem fortov og mur er blevet et sted, hvor affald samles og cykler efterlades. Den store lukkede gavl tilhørende Valdemarsgade 48 er et oplagt mål for graffiti, og ser ud derefter. Langs Sonnesgade adskiller beplantning, rækværk og en høj mur fortovet og den private gårdhave. Dette slip er ukarakteristisk for områdets ellers overvejende karrébebyggelse. En ny bebyggelse på matriklen vil sikre at Valdemarsgade bindes sammen med Christen Købkes Gade. Karrébebyggelsen videreføres med et byhus. Selve byhus motivet videreføres fra Valdemarsgade. Bebyggelsen tager hensyn til naboerne via de grønne gårdhaver, og disse slip opretholder gode lys- og skyggeforhold på nabogrunden. Den eksisterende gavl, kan bearbejdes, med altaner, vinduer og begrønning, for at skabe et smukt hjørne imellem Valdemarsgade og Sonnesgade. Dette projekt imødekommer behovet for kvalitetsboliger og familiehuse i Aarhus midtby, og placerer sig tilmed i en bydel under kraftig udvikling. Sonnesgade kobler sig direkte på de nuværende Godsbanearealer og det kommende Aarhus K. Her markerer kultur, byliv og nye boligarealer, stedet som et område i vækst. En vækst der tydeligt viser sig i eksempelvis SLEHT’s nye bygning på Sonnesgade 11, og generelt på de mange nye bebyggelser og in-fill projekter i området. Det vil blive et attraktivt sted at bo, tæt på alle byens fordele, men gemt væk i et roligt hjørne på kanten af midtbyen.

Sted

Valdemarsgade Aarhus

Bygherre

Privat

Omfang

250 m²

Team

LOOP Architects

Status

Hovedprojekt pågår

År

2017