Varde teater- og musikhus

StedVardeBygherreVarde Kommune, A. P. Møller Fonden, Lokale- og Anlægsfonden, 7-kanten og SmedeværkstedetOmfangca. 2.700 m²TeamLOOP Architects, LYTT, Ingeniør'neRolleArkitektStatusKonkurrenceforslagÅr2022

I vores optik indtager Varde en helt særlig position som scene for både Danmarks største amatørteater 7-kanten, en helt særlig talentudvikling for unge med interesse i sang og scenekunst i form af MusicalTalentSkolen (MTS) samt det historiske Smedeværksted med musiksal og øvelokaler. Samtidig er der nu mulighed for at kombinere disse tre kulturelle foreninger i et kulturelt krydsfelt som ét samlet Varde Teater & Musikhus.

Vores forslag arbejder bevidst med begreberne frontstage og backstage. Den nye teatersal er placeret centralt i huset, der med sin frontstage og backstage ’viser vejen’ for husets øvrige funktioner, der folder sig omkring den nye sal. For ét er, at huset skal byde sig til og byde velkommen til et ivrigt og engageret publikum, endnu vigtigere er det, at backstage danner ramme for en ambitiøs og dynamisk produktion. For det er dagligdagen og de mange frivilliges engagement i scenekunsten, der løfter huset. I vores vision er backstage ikke gemt væk, det er snarere synligt og med til at gøre huset levende, når man via store vinduespartier får indblik i husets mange aktiviteter.

Vores vision er på én og samme tid at anerkende den historiske kontekst og anerkende husets funktion som et moderne teater- og kulturhus. Derfor transformerer vi Smedeværkstedet mod et mere originalt, råt industriudseende. Det gør vi ved at fjerne den tilbyggede foyerbygning og ved at gentage områdets karakteristiske stålporte, der får samme røde farvetoner som facaderne på det nye hus. Derudover gentager vi Smedeværkstedets tegl i en tegl-base i samme farvetoner som den historiske bygning. Ovenpå teglbasen placerer vi en elegant skive, der i en vertikalt orienteret takt inddeler facaden i forskellige felter. Bearbejdning af facaden i dels store åbne glaspartier, dels lukkede felter sker for at synliggøre og iscenesætte husets mange aktiviteter.